1953

Det hele startede i Horsens i 1953

Ketty (Kit) og Svend Aage Jensen – Horsens 1953

Belle Carpets & Rugs og Belle Art Gallery udspringer af Horsens Kunstgalleri, som startede i 1953. Her åbnede Ketty og Svend Aage Jensen kunstgalleri i Havnealle 5 i Horsens. De handlede mest med ældre dansk kunst af blandt andre Skagensmalerne.

1957

Horsens Kunstgalleri, 1957

Sådan kom de første tæpper med

Svend Aage Jensen var udlært møbelsnedker og pengene var små, så for at få økonomien til at hænge sammen, købte de også dødsboer og solgte således også ældre møbler og ægte tæpper.

1968

Belle ved Stouby, 1968

Hanne og Henning Munkholm

I 1968 købte deres datter og svigersøn, Hanne og Henning Munkholm, den smukke gamle bygning, som husede Belle Gamle Skole på landevejen mellem Vejle og Juelsminde. Her åbnede de en lille sommerforretning, som de kaldte Belle Kunst. Her kunne Hanne Munkholm passe parrets datter Helle, mens hun tog sig af udstillingen med kunst og ægte tæpper.

Hannes barndomshjem i Horsens var en naturlig del af forældrenes galleri. Her havde Hanne hjulpet sine forældre med at passe forretningen, ligesom hun også hjalp til, når de holdt deres årlige sommerudstilling i Blokhus.

Med sin baggrund i kunsthandlen i Horsens kunne hun nyde godt af erfaringerne, dels hjemmefra dels fra sin læretid hos det anerkendte tekstilfirma Harald Rix i Horsens. Her tilegnede Hanne Munkholm sig i sin læretid en værdifuld basisviden om ægte persiske tæpper, som senere skulle vise sig at blive vigtig for familiefirmaets eksistensgrundlag.

I 1976 tog Henning Munkholm sin afsked fra sit job som typograf på Rackmanns fabrikker i Horsens og trådte ind i familiefirmaet. Her havde hans kone Hanne nu fået så meget at se til i kunst- og tæppehandlen, at hun ikke længere kunne passe både forretningen og deres to børn Helle på 9 år og Martin på 6 år.

1976 - 1977

Belle Kunst ”Belle Gamle Skole”, 1976

Hanne og Henning købte den gamle skole i 1968. De flyttede ind 1. april og åbnede Belle Kunst 25. maj.

Forretningen udviklede sig og i januar 1977 foretog Hanne og Henning Munkholm deres første indkøbsrejse til Iran. De kunne se mange fordele ved den direkte import og handlen med ægte håndknyttede tæpper begyndte at tage fart. Nu solgte Belle Kunst persiske tæpper engros til nogle af deres tidligere leverandører og den lille kunstforretning ude på landet vandt anerkendelse blandt tæppesamlere og liebhavere.

Teheran 1977

Hanne og Henning Munkholm vandt stor anerkendelse for deres tæppeekspertise, til trods for at Belle Kunst blot var en ganske lille forretning på landet. De blev kendte for deres gode service og fagviden, såvel lokalt som nationalt. Hanne og Henning rejste hyppigt til Iran på indkøbsrejser og de rejste også rundt på landet og besøgte mange små landsbyer og nomadestammer. Folk fra hele Danmark søgte nu til Belle for at se på kunst og ægte tæpper og ikke mindst, for at høre de interessante historier fra de mange rejser til orienten.

Billede: Tv. Mr. Segatchi, mf. Henning Munkholm, th. Mr. Kashi

1980 - 1989

En udfordrende tid i tæppebranchen

I tidsrummet 1980 – 1988, under krigen mellem Iran og Irak, måtte rejseaktiviteterne til Iran indstilles ad sikkerhedsmæssige årsager. Det var naturligvis en udfordring. Dette førte dog også noget positivt med sig for Belle Kunst. Hanne og Henning fik udvidet netværket og begyndte at handle ægte tæpper med kolleger i blandt andet London og Hamburg.

3. generation i familiefirmaet bliver en realitet

I 1987 trådte parrets datter, Helle Munkholm, ind i familiefirmaet efter at have afsluttet sin handelsuddannelse som isenkræmmer i Vejle. 3. generations medvirken i familiefirmaet var nu en realitet. Helle startede med at arbejde sammen med forældrene i Belle og kørte blandt andet ud og besøgte virksomheder.

I 1989 købte Hanne og Henning Munkholm Horsens Kunstgalleri af Hannes forældre, samt ejendommen som husede galleriet. De erhvervede også naboejendommen med henblik på en udvidelse af galleriet i Horsens.

Stor ombygning

Der blev gennemført en større renovering og ombygning af ejendommene i Horsens. Ud af det oprindelige galleri, en port, en tidligere bagerforretning og en tidligere frisørsalon samt et par lagerrum og baglokaler blev der lavet et stort butikslokale, som husede kunstgalleriet i den ene fløj og tæppeforretningen i den anden fløj.

1989 - 2017

Martin Munkholm – også 3. generation indtræder

I 1991 trådte Hanne og Hennings søn, Martin Munkholm, ind i familiefirmaet efter at havde afsluttet sin handelsuddannelse som tæppehandler i frihavnen i Hamborg. I sin læretid

1989 – 1991 havde Martin arbejdet med persiske tæpper som sit speciale.

Søskendeparret Helle og Martin Munkholm i Horsens Kunstgalleri 1991 – 2011

I årene fra 1991 – 2011 drev søskendeparret Helle og Martin Munkholm Horsens Kunstgalleri, som de overtog ejerskabet af i 2001. De har haft tæt samarbejde med forældrene i Belle Kunst, som kun er 20 km uden for Horsens bymidte. Samtidig hjalp deres mormor, Ketty Jensen (Kit), til i det daglige, da hun stadig havde bopæl i samme ejendom som galleriet. På denne måde er megen værdifuld erfaring blevet videregivet fra generation til generation.

Bogudgivelse

I 1997 udgav Hanne Munkholm i samarbejde med Forlaget Ventus, tæppebogen ”Ægte Tæpper fra nutidens Iran” En anerkendt fagbog, som stadig kan lånes på bibliotekerne i Danmark.

Debut på TV

I 2004 Blev Martin Munkholm valgt til aftenens ekspert om ægte tæpper i DRs forbruger program KONTANT.

Her forsøgte han at vejlede forbrugerne, ved at vise eksempler på forskellige tæpper og ved at svare på spørgsmål på telefonen. Hans medvirken på TV skabte stor tillid til familiens specialviden hos tæppeinteresserede landet over.

Foredrag om ægte tæpper

Martin Munkholm blev, i årene efter sin medvirken på TV, en efterspurgt foredragsholder.

Formand for Brancheforeningen for Orientalske Tæpper

I perioden 2009 – 2016 var Martin Munkholm formand for Brancheforeningen For Orientalske Tæpper.

Gæsteforelæser på iransk universitet

I juni 2010 forelæste Martin Munkholm om tæpper på universitetet i Ardekan i Iran. Dette universitet har speciale i ægte tæpper, kunst og kunsthåndværk.

Generationsskifte og byggeprojekt

I 2010 besluttede familien Munkholm, at igangsætte endnu et generationsskifte samt endnu et byggeprojekt.

Da lokalerne i Horsens såvel som i Belle var blevet for små, traf familien beslutning om at bygge et nyt galleri ved siden af det gamle, i de unikke omgivelser i Belle ved Stouby, mellem Vejle, Horsens og Juelsminde.

Optagelser til dokumentarfilm om ægte tæpper

Hen over foråret og sommeren 2010 rejste Martin Munkholm ad flere omgange til forskellige regioner i Iran. Her lavede han, sammen med fotografen Kristian Kettner, optagelser til en dokumentarfilm om persiske tæpper.

Det gamle galleri i Horsens blev med et vist vemod afviklet i løbet af 2010 – 2011. Til gengæld kunne familien glæde sig over at tage hul på et nyt kapitel i familiefirmaets historie. I tidsrummet 2011 – 2012 blev det nye moderne galleri i to etager opført i Belle.

Det gamle hus i Belle var Helle og Martins barndomshjem. Lige som deres mor Hanne var vokset op i umiddelbar forbindelse med familiens forretning, var det også tilfældet for de to søskende. De flyttede på en måde bare hjem igen og alle familiens aktiviteter blev således samlet på et sted i Belle, hvor Helle og Martin overtog ansvaret for den daglige drift.

Den nye bygning fra 2012

Den nye bygning, som stod færdig i april 2012, kom til at huse kunstgalleriet i to etager, Belle Art Gallery. På åbningsdagen mødte mere end 800 gæster op for at se det nye galleri og lykønske familien. Dette skabte i positiv forstand lokalt kaos i lille Belle.

Den gamle bygning fra 1868

Den gamle unikke bygning fra 1868, som oprindeligt var en skole, kom til at huse specialforretningen for orientalske tæpper og kelim, Belle Carpets & Rugs.

Således fik familien Munkholm mulighed for at videreføre deres gamle koncept, med både moderne kunst, ægte orientalske tæpper og kelim på samme adresse, men i to forskellige bygninger.

Dokumentarfilm om ægte tæpper

I 2015 udkom dokumentarfilmen ”Ægte Tæppekærlighed” som familien Munkholm udgav i samarbejde med Tv-stationen DK4.

Filmen kan ses online under dette link:
https://belle-rugs.dk/ekspertise/bogdokumentarfilmforedrag/

Udgivelse af fagbog om ægte tæpper

I 2016 udgav Muusmanns Forlag bogen ”Ægte tæpper, knyttet med kærlighed”.
Bogen er skrevet af Martin Munkholm og findes i dag på alle danske biblioteker.

Se mere om tæppebogen under dette link:
https://belle-rugs.dk/ekspertise/bogdokumentarfilmforedrag/

I december 2017 startede 4. generation. Helles datter, Trine Munkholm, startede som elev i familiefirmaet. Trine havde siden konfirmationsalderen hjulpet til ved galleriets arrangementer og fandt arbejdet interessant.

2019 - 2021

4. generation bliver medejer

I december 2019 blev Trine Munkholm medejer af drift selskabet Belle Kunst ApS og blev i 2020 medlem af bestyrelsen.

Bedsteforældrene Hanne og Henning Munkholm (2. generation) bor stadig på adressen og følger med i det daglige arbejde. På denne måde gentager historien sig. Megen værdifuld erfaring kan igen videregives fra generation til generation.

Aktuelt er tre generationer samlet i Belle og kunderne kan nyde godt af et vidt forgrenet netværk, samt de erfaringer og den viden der er er opsamlet siden 1953 af 4 generationer.

Der drives nu handel med de samme to varegrupper, som de altid har beskæftiget sig med og som de har stor erfaring med. Handlen sker blot fra to forskellige bygninger, som er brancheopdelt og under de nye og mere internationalt klingende navne, Belle Carpets & Rugs og Belle Art Gallery.

Belle Carpets & Rugs beskæftiger sig med følgende:

  • Specialudstillinger med fokus på udvalgte orientalske tæppetyper og orientalske kelim.
  • Handel med ægte persiske tæpper, som er håndknyttet i orienten.
  • Handel med ægte orientalske kelim, som er vævet i orienten.
  • Handel med Edelgrund tæpper og kelims.
  • Handel med tilbehør, herunder underlag til tæpper og kelim.
  • Handel med persisk glas og keramik.
  • Tæppemarked med køb, salg og bytte af ægte tæpper, kelim samt kunsthåndværk fra orienten.
  • Vask og reparation samt vurdering af ægte tæpper og kelim.